Infar SA, companyia dedicada a la fabricació i desenvolupament de productes de Química Fina

Productes

Una planta equipada per a la síntesis de productes de química fina.

Qualitat

La qualitat, un dels nostres principals objectius.